Kártérítés

Vagyoni kárigények és sérelemdíj igények érvényre juttatása. Biztosítási jogviszonyok.

Vagyoni kárigények és személyiségi jogsértésekből, balesetekből származó sérelemdíj igények érvényre juttatása, bármely jogterületen. Biztosítási jogviszonyokkal kapcsolatos képviselet ellátása.