Gazdasági ügyek

Gazdasági társaságok alapítása. Változásbejegyzés koordinálása. Fizetésképtelenségi és reorganizációs ügyek. Felszámolási és csődeljárásban történő képviselet. Végelszámolás. Due Diligence. Mediáció gazdasági jogvitákban.

Gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek alapítása. Gazdasági társaságok változásbejegyzési eljárásainak és speciális cégeljárások koordinálása. Fizetésképtelenség és reorganizáció, azaz felszámolási és csődeljárásban történő képviselet. Végelszámolás, mely a gazdasági társaság jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás, amennyiben a gazdasági társaság nem fizetésképtelen.

Due Diligence, mely a gazdasági társaságok szerződéses kapcsolatainak elemzését, átvilágítását jelenti a kockázatfeltárás érdekében.

Mediáció gazdasági jogvitákban, az adós és hitelező gazdálkodó szervezetek között.